น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่หมุนเวียนบนโลกใบนี้ ทรัพยากรนี้หายากขึ้นเรื่อยๆ และจำเป็นสำหรับบริษัทฯในการจัดการทรัพยากรนี้ องค์การสหประชาชาติ การประชุมเศรษฐกิจโลก และการประชุมพหุภาคีอื่น ๆ อีกหลายแห่งได้เน้นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ อุทกภัยครั้งล่าสุดได้เป็นสัญญาณเตือนในการดำเนินธุรกิจและได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทเมก้า ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการรีไซเคิลน้ำ การบำบัดน้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ บริษัทเมก้า ได้สะท้อนเป้าหมายในยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทเมก้า ได้ดำเนินโครงการนำร่องการรีไซเคิลน้ำในโรงงานผลิตที่บางปู

These Helped Reuse

Sustainability Performance Data