เกี่ยวกับ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์

วิถีเมก้า-ภารกิจ

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความคิด

เมก้าเป็นองค์กรที่มีความคิดลึกซึ้ง ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คน ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด เราต้องการส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราทำ รวมถึงเหตุผลและวิธีในการทำสิ่ งต่างๆ ด้วย เราใช้เสรีภาพในการตั้งคำถามที่ท้าทายต่อวิธีการและขนบแบบเดิมๆ เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ แสวงหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ หาแนวทางใหม่และใช้ประโยชน์จาก โอกาสใหม่ๆ เพื่อทำงานร่วมกับเรา เพื่อสร้างเมก้าที่ดีขึ้น

คุณค่าของเมก้า

ความจริง

ความจริงในสิ่งที่เราทำทุกวันคือวิถีชีวิตที่เมก้าเรายืนกรานในความ จริงด้วยการปฏิบัติทุกวันเราจะไม่ผลิตทำการตลาดขายหรือแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์เราจะทำทุกอย่างเพื่อรายงานและแจ้งให้สาธารณชนทราบตามความเป็นจริงเกี่่ยวกับผลงาน ความสำเร็จและความล้มเหลวของเราและยอมรับความผิดพลาดที่เราทำ

ความเชื่อมั่น

เราไว้วางใจในบุคลากรของเรา ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีความรับผิดชอบในการกระทำของตน เราแสดงความไว้วางใจ 100 เปอร์เซ็นต์ในบุคลากรของเราที่เมก้า จนกว่าความไว้วางใจนี้จะสูญสิ้นไป เราเชื่อว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์ และพร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ พวกเขามาทำงานตรงเวลา มีส่วนร่วมและได้รับความเคารพในงานที่พวกเขาทำ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของเราแผ่ขยายไปไกลกว่าบุคลากรของเรา ไปจนถึงซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเราสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของพวกเขา

ความเคารพ

เราต่างมีความแตกต่างและนำความสามารถเฉพาะตัวมาสู่ทีม การสร้างทีมที่ประกอบด้วยผู้คนที่กระตือรือร้น มุ่งมั่นและเอาใจใส่แม้มีมุมมองที่แตกต่างกัน เราสนับสนุนให้สมาชิกในทีมเคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เมก้า เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพ พลเมือง เพศ หรือรสนิยมทางเพศ เมก้า เคารพและให้ความสำคัญกับสมดุลในการทำงานและชีวิตที่ดี “ความเคารพ ความไว้วางใจ และความจริง”

ความเป็นอิสระ

เมก้ายืนยันที่จะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง สนับสนุนให้คุณทำในสิ่ง ที่คุณทำได้ดีที่สุด เราเชื่อในการจ้างบุคลากรที่มีวุฒิภาวะในการทำงาน และไว้วางใจให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรับผิดชอบเมื่อได้รับอิสระ เราเชื่อในการให้อิสระแก่พวกเขาในการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องถูกตัดสินในฐานะของผู้ใหญ่ คุณถูกคาดหวังให้เห็นคุณค่าของความรับผิดชอบและเพิ่มเสรีภาพของคุณให้สูงสุดโดย ใช้แนวทางที่มีอยู่

ความมุ่งมั่นของเมก้า – วิสัยทัศน์

ความมุ่งมั่นของเมก้า คือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ผ่านการปรับปรุงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒันาความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันในซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย และลูกค้าในทุกประเทศที่เราดำเนินการ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและปริมาณส่วนผสมซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว เรายังเชื่อในวิจารณญาณที่ดีของเรา