ผลงานเด่นด้านความยั่งยืน

การสร้างมูลค่าร่วมกัน
รายได้ที่ได้รับ
15.69 พันล้านบาท
ไฟล์ที่ยื่นเอกสาร 4,405 (234 ปี 2565)
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น
10%
พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (5.8% ในปีก่อนหน้า)
การส่งเสริมสังคม
70,826 ชั่วโมงของการฝึกอบรม
100 ชั่วโมงของการอบรมด้านสิทธิมนุษยชน
30 ล้านบาทลงทุนในชุมชนและโครงการอื่นๆ

เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผมมีความภูมิใจในการนำเสนอรายงานความยั่งยืนฉบับที่สองของเรา ที่ทำภายใต้กรอบการทำงานGRI และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ(UN SDG) รายงานครอบคลุมถึงปรัชญากลยุทธ์และแนวปฏิบัติของเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนทั้งในส่วนของบริษัทและสถานที่ทำงานรายงานซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของเมก้า ศูนย์กลางของเมก้าในทั้ง 35ประเทศที่เราดำเนินการคือแนวคิดของการสร้างมูลค่าร่วมกันสำหรับเรานั่นหมายถึงการก้าวไปไกลกว่าตัวแปรดั้งเดิมของความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมซึ่งหมายถึงการยอมรับปรัชญาทั้งหมดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในขณะที่บรรลุคุณค่าทางสังคมในขณะเดียวกันก็หมายถึงการเชื่อมต่อความสำเร็จของเรากับความสำเร็จของชุมชนที่เราดำเนินการอยู่การฝึกฝนในวิถีตามแนวคิดที่เรายึดถือมาตลอดในแง่ของการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งในด้านของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจร่างกายและสังคมโลกได้เผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและธุรกิจต่างๆต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่รุนแรงและต่อเนื่องเมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ได้เลือกที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและธุรกิจเมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ได้ใช้ประโยชน์จากแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างบริษัทที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวง่ายขึ้นด้วยพนักงานที่เพียบพร้อมและมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เราเริ่มตั้งแต่การสร้างคนเก่งและการสร้างงานให้แก่ที่ที่เราดำเนินการไปจนถึงการเผยแผ่ภูมิปัญญาในการดูแลตนเองจนไปถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO สำหรับโรงงานของเราการสร้างคุณค่าร่วมกันนั้นไม่ได้อยู่แค่บริเวณรอบนอกของสิ่งที่เราทำแต่เริ่มตั้งแต่จุดศูนย์กลางแล้วแผ่ขยายออกไป

เมก้าเราใส่ใจทุกคน

เราแนะนำและจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้สถาบันเมก้าอะคาเดมี®สำหรับพนักงานของเราตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการทำงานและการสร้างศักยภาพไปจนถึงการจัดการสุขภาพของตนเองรวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับโควิดโดยหัวหน้าศูนย์สุขภาพเวลเนสฯของเราโดยมีผมเป็นผู้ดูแลและเป็นพิธีกรในการเสวนาดังกล่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 600 ท่านซึ่งการเสวนาครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิดรวมไปถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนอกจากนี้เรายังจัดให้มีการพูดคุยติดตามผลในวันที่18 กันยายนพ.ศ.2564 เพื่อให้ครอบคลุมถึงคำถามข้อกังวลใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 400 ท่าน

บริษัทฯ สนับสนุนระบบการจัดการผลลัพธ์โดยพัฒนาจากจุดแข็งหรือ Strengths Based Outcome Management system (SBOMS) ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพแบบ 360 องศาและมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งในด้านต่างๆ บริษัทฯ ยังเปิดตัวโปรแกรมสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good Health BY Yourself GHBY ® ) เพื่อให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเราตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของตนเองรวมถึงโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นเพชฌฆาตเงียบที่คร่าชีวิตในยุคปัจจุบันเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตบนโลกด้วยการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีชีวิตคงอยู่และเติบโตให้ยาวนานกว่าชีวิตเราเราเริ่มต้นที่บ้านด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับทีมของเราเองดังนั้นพวกเขาจึงมีสุขภาพที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถยอมรับช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวและพร้อมสนับสนุนในทุกความคิดเห็นผลลัพธ์ที่เราต้องการคือการได้มีสถานที่ที่ผู้คนมีความเบิกบานมีสุขภาพจิตที่ดีสภาพแวดล้อมที่พนักงานเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในฐานะบริษัทเรามีบทบาทในการช่วยโลกที่เราอาศัยอยู่เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตราบเท่าที่พวกเขามีชีวิตอยู่ ศูนย์ดูแลสุขภาพเวลเนสวีแคร์ของเราเป็นศูนย์เผยแผ่ความรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับทุกคนในประเทศของเราเพื่อให้สามารถป้องกันจากโรคเรื้อรังได้จึงช่วยลดภาระทางการเงินทั้งต่อประเทศต่อครอบครัวและต่อตนเองและเป็นอิสระที่จะคงความกระฉับกระเฉงและสนุกกับช่วงเวลาต่างๆของชีวิต เรามีความพยายามทางสังคมที่จะเผยแผ่ข้อความนี้ไปทั่วโลกที่เราดำเนินการอยู่เราให้ความคุ้มครองทางการแพทย์ที่ครอบคลุมแก่พนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับสิ่งจูงใจหรือรางวัลจูงใจสำหรับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี

เมก้าเราใส่ใจชุมชน

เรามีโครงการที่เน้นไปที่ชุมชนและสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งรวมไปถึงสถานที่จัดการตรวจคัดกรองสุขภาพ การให้ทุนการศึกษา การบริจาค การอุปถัมภ์สถาบันต่างๆ เราจัดมาราธอนในเวียดนามและเมียนมาร์ เราบริจาคข้าวในกัมพูชาและสนับสนุนการศึกษาด้านเภสัชกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส บริษัทฯ ได้จัดเตรียมชุดดูแลผู้ป่วยโควิดและเข้าถึงส่วนต่างๆ ของสังคมความเข้าใจร่วมกัน คือการสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่นและความตั้งใจสำหรับการเข้าถึงพื้นที่ของเรา คือการเพิ่มความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมในหลายภาคส่วน ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการเข้าถึงชุมชนเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเมก้าเวลเนสกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต (UNDGs) การสร้างคุณค่าร่วมหรือความยั่งยืนไม่ใช่แค่การกุศลหรือเป็นเพียงแค่รายงานเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราสามารถนำผลกำไรส่วนสำคัญกลับคืนสู่ชุมชนที่เราร่วมงานด้วยเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

นวัตกรรมสำหรับชุมชน : บริษัทฯ ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และร้านขายยา และได้เปิดตัวโครงการนำร่องในเมียนมาร์และให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1,000 รายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพ เมก้าจะลงทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก 8-10 ปีข้างหน้าสำหรับโครงการนี้ด้วย

เมก้าเราใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เราใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ตั้งแต่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงการใช้หลอด LED เพื่อลดของเสียจากการดำเนินงานของเราเราใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมไปถึงความคิดริเริ่มใหม่ๆและการไม่ใช้กระดาษในหลายพื้นที่เราได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงานการผลิตในประเทศไทยศูนย์กระจายสินค้าในประเทศเมียนมาร์ และโรงงานการผลิตในประเทศออสเตรเลีย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมได้ 863 ตัน (2564: 716 ตัน) เราได้ลงทุน 1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ข้างต้นและประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้โรงงานการผลิตทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยยังมีการติดตั้งหลอดไฟ LED ด้วย

เมก้าเราใส่ใจในคุณค่า

เราใส่ใจในคุณค่าหลักของบริษัทฯ คือ ความจริง ความเชื่อใจ ความไว้วางใจ ความเคารพและอิสรภาพ สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นแนวทางของเราในการกำกับดูแล มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในทุกภาคส่วนของธุรกิจรวมไปถึงรายได้ ภาษีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต หรือมาตรฐาน GMP คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตในการทำงานอย่างซื่อสัตย์โดยที่เราไม่ส่งเสริมให้พนักงานฉ้อโกงพูดเท็จและแสวงหาทางลัดใดๆการแสวงหาผลกำไรไม่สามารถอยู่เหนือค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ของเราได้

รางวัล/ความสำเร็จ ปี 2565

  1. THSI - บริษัทฯ ได้อยู่ในกลุ่ม Thailand Sustainable Investing ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของเมก้า
  2. บริษัทฯ ลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อเข้าร่วมในแนวร่วมต่อต้านการทุจริตโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งรายการตรวจสอบการประเมินตนเองซึ่งรับรองโดยประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแบบประเมินนี้ได้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย