บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ ส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ มุ่งหวังให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีแก่พนักงาน และมุ่งมั่นที่จะขยายสภาพแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯด้วย

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตัวเองในหมู่พนักงาน

นอกจากนี้ยังใช้กลไกในการวัดอุบัติเหตุในรูปแบบของอัตราการเสียชีวิต อัตราการบาดเจ็บ ฯลฯ บันทึกและรายงานอัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน(LTIFR) และได้มีการเผยแพร่ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกลไกการตรวจสอบที่แข็งแกร่งสำหรับชั่วโมงการทำงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ไม่เพียงแต่ภายในสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯด้วย บริษัทมีนโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHS) ซึ่งกำหนดภาระผูกพันของบริษัทฯอย่างชัดเจนในการฝึกอบรมพนักงานและมีระบบเพื่อให้แน่ใจว่าอุบัติเหตุในที่ทำงานจะลดลง/อาจลดลงถึงศูนย์

บริษัทฯมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องแบบ PPE หน้ากาก หมวกกันน๊อค และมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการทำงานบนที่สูง การทำงานในที่ร้อนและงานไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีสภาพแวดล้อมการทำงานแบบปิดซึ่งกันฝุ่นและอันตรายสำหรับพนักงานด้วย บริษัทฯมีการจัดอบรมให้กับพนักงาน มีระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ที่จัดการความเสี่ยง และทางบริษัทฯเพิ่งได้รับรางวัลด้านการลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทำงานเป็นศูนย์ด้วย

ไฮไลท์ของโปรแกรมของเรา

  • กระบวนการที่ได้มาตรฐาน
  • รายละเอียดโปรแกรม
  • การฝึกอบรมพนักงาน
  • ความโปร่งใส - การรายงานการจัดการและการเปิดเผยต่อสาธารณะ

คุณสมบัติสถานที่ทำงาน

มีชุดปฐมพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ในสถานที่ทำงานทุกแห่ง เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

มีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้มองเห็นสถานที่ทำงานและส่งเสริมสุขภาพจิต

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ รวมถึงสโมสรกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นโยคะ วิ่ง แบดมินตัน ฯลฯ

กิจกรรมและการแข่งขันเพื่อสุขภาพ เช่น การแข่งขันฟุตบอล แบดมินตัน การแข่งขัน BMI เป็นต้น

การลาเพื่อคลอดบุตร: บริษัทฯ อนุญาตให้มีวันลาเพื่อคลอดบุตรขั้นต่ำตามกฎหมาย และยังจัดให้มีการลาเพื่อความเป็นพ่อสำหรับพนักงานของเพื่อส่งเสริมความเป็นกลางทางเพศ

การดูแลเด็กและอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่นการจ่ายโดยใช้หุ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

รถโดยสารประจำทางของบริษัทสำหรับพนักงานในโรงงาน

บริษัทเมก้าได้จัดให้มีตู้กับข้าวและน้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัยและมีอุปกรณ์ครบครันเพื่อสวัสดิการของพนักงาน

มีชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน