พลังงานแสงอาทิตย์

เมก้าจะติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกที่ที่เป็นไปได้ มีการลงทุน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ซึ่งช่วยประหยัดได้

ตัน CO2

ประหยัดน้ำมันดีเซล 60,000 ลิตรในเมียนมาร์ในปี 2564

ก๊าซธรรมชาติ

ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลง ร้อยละ

(2018 เทียบกับ 2021)

(ต่อล้านแคปซูล)

สถานีชาร์จ EV

เมก้าจะส่งเสริมให้พนักงานใช้ อีวี/ไฮบริดโดยใช้งานที่จุดชาร์จไฟ

การใช้พลังงาน

ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ

(2018 Vs 2021)

(ต่อล้านแคปซูล)

การบำบัดน้ำ

มีการรีไซเคิลน้ำ ร้อยละ

ภายในปี 2566

เป้าหมายในปี 2030

ความเป็นกลางทางน้ำ

พลังงานหมุนเวียน

การหมุนเวียนของเสีย

ความเป็นกลางทางคาร์บอน