นวัตกรรมและการประหยัด : ของเสีย

มีการปรับปรุงลูกกลิ้งในเครื่องซีล ส่งผลให้ของเสียลดลง 2.88% ส่งผลให้ประหยัดขยะสุทธิ 581 กิโลกรัมต่อปี

การปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นำไปสู่การลดขยะ 834 กิโลกรัมต่อปี

นวัตกรรมและการประหยัด : ไฟฟ้า

นวัตกรรมที่ทำให้โลกสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ได้ลงทุน 1.5 ล้านบาท เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นในโรงงานผลิตประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประหยัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ 337 ตัน และ 2.5 ล้านบาทต่อปี

สวิตซ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเวลาได้รับการติดตั้งในโรงงานผลิตในประเทศไทย ส่งผลให้การปล่อย CO2 ประหยัดสุทธิ 29 ตัน ด้วยการลงทุนจำนวน 100,000 บาท

เมก้า ประเทศเมียนมาร์

  • ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์-แอมแปร์ (KVA) และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2565
  • ประมาณค่าการใช้น้ำมันดีเซลลดลง 23.7%
  • ใช้น้ำมัน 66 ลิตรต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1,000 กิโลโวลต์-แอมแปร์
  • ใช้น้ำมัน 52 ลิตรต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์-แอมแปร์
  • ลดการเกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยประมาณ 3,189 กก ต่อวัน
  • ลดการเกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยประมาณ 1,164 ตัน ต่อปี
  • มีการลงทุน: 75,000 ดอลลาร์
  • ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) : 7.4 เดือน