การลดขยะพลาสติก

20 ธันวาคม 2565

เราลดขยะโดยรวม ด้วยการบรรลุเป้าหมายประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE) ในสายการบรรจุสินค้าในโรงงาน ประเทศไทยของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับการอนุมัติเงินลงทุน 1 ล้านดอลลาร์ สำหรับการติดตั้งหลังคาแผงพลังงานไฟฟ้าใหม่ขนาด 957 KWp นอกจากนี้สำนักงานในประเทศเมียนมาร์ยังเปลี่ยนมาจากการการขวดน้ำพลาสติกสำหรับแขก ห้องประชุม และห้องฝึกอบรมเป็นขวดแก้ว